Tom Moodie

Ekonoom en skrywer

Tom Moodie, voormalige ekonoom van Saambou Nasionale Bouvereniging, het ’n verbintenis met die Afrikaanse Handelsinstituut wat oor meer as 40 jaar gestrek het. Hy is ook die outeur van die boek Die Saambou Debakel.

AHI: DIE afrikaanse handelsinstituut

Die kaalkop waarheid oor 75 jaar van hoogte- en laagtepunte.
Die verhaal en gebeure van hoe die georganiseerde Afrikaanssprekende sakegemeenskap in die vorm van die Afrikaanse Handelsinstituut oor ’n tydperk van meer as 50 jaar van ’n nederige posisie tot leierskap gegroei het en in minder as 20 jaar gekwyn het, word in hierdie boek beskryf. Dit is ’n verhaal van idealisme, moed en durf, maar ook van individuele ambisies, persoonlikheidsbotsings, minder goeie besluite by tye en gebrekkige insig aan die kant van leiers wat gaandeweg die waardes en fondamente waarop die organisasie gebou is laat vermurwe het. Dit is ’n móét-lees-boek wat kaalkop die feite weergee oor die hoogte- maar ook laagtepunte, die geskille agter die skerms en die gebeure – selfs dalk verraad? – wat in 2017 tot die ondergang van die AHI gelei het. Was dit so beplan, of was dit bloot swak besluite en ontoereikende leierskap? Ongeag die antwoord, die verhaal van die Afrikaanse Handelsinstituut is een van hoogtes wat deur waagmoed, swaarkry, toewyding en deursettingsvermoë bereik kan word.

BIografie

Tom Moodie

Gebore te Pretoria in Augustus 1944, is Tom Moodie ‘n getoë Pretorianer. Hy matrikuleer in 1962 aan die Afrikaanse Hoër Seunskool in Pretoria. Hy dien op die Buitemuurse Studenteraad en verwerf ere-kleure vir sport –Judo. Daarna behaal hy die grade B.Com en B.Com Hons aan die Universiteit van Pretoria.

Nadat hy vlugtig by die Raad op Atoomkrag gewerk het, word Tom as Assistant-Ekonoom by die Afrikaanse Handelsinstituut (AHI) aangestel. Ses jaar later het Tom die posisie van Ekonoom by Saambou Nasionale Bouvereniging aanvaar, maar steeds sy verbintenis met die AHI voortgesit as Saambou se “kontakpersoon” by die AHI. Twintig jaar later het Tom Saambou verlaat en het hy sake-eienaar van sy eie besigheid geword.

Tom se betrokkenheid en verbintenis met die Handelsinstituut strek oor ’n periode van 47 jaar. Deur die jare het Tom Moodie verskeie bestuursposisies in die AHI beklee en was onder andere ‘n lid van die AHI Hoofbestuur gedurende 1988 tot 1992 en weer in 2010 tot 2015. Hy het verskeie posisies en ampte binne die Handelsinstituut-hiërargie beklee. Hy was ook mede-opsteller van die AHI se grondwet soos in 2015 goedgekeur. Aangesien Saambou meer as 35 jaar kongresdienste aan die AHI gelewer het, en vier van Saambou se uitvoerende direkteure president van die Handelsinstituut was, het dit hom gereeld in kontak met die organisasie gebring. Hy woon onder meer 36 AHI kongresse tussen 1970 en 2017 by en het by verskeie geleenthede beskrywingspunte op hoofkongres en sektorale kongresse ingelei. Benewens dit lewer hy ook praatjies en toesprake op uitnodiging voor talle sakekamers.

Tom doen sy dienspligopleiding 1963 te Diensvakskool. Hy word in April 1964 aangestel as Bevelvoerder van die nuutgestigte 101 Lugvoorsienings Kompanie op 19 jarige ouderdom. Die jongste bevelvoerder ooit in die weermag. Hy bedank op 25 April 1994 na 30 jaar as bevelvoerder – die langste dienende en aaneenlopende bevelvoerder nog in die SAW. Benewens verskeie ander medaljes verwerf hy ook die John Chard Dekorasie (JCD) en die Militêre Meriete Medalje (MMM). Hy neem aan verskeie grensoperasies deel, onder andere Operasie Reindeer en Kassinga.

Tom is getroud met Dina. Een seun en een dogter is uit die huwelik gebore, en Tom en Dina het reeds vier kleinkinders. Tom se belangstellings sluit bome in, en hy kan oor die 280 inheemse bome identifiseer asook hulle botaniese name. Hy is n ywerige voëlkyker. Tom is steeds aktief en het gedien as Hoof-Uitvoerende Beampte van Gryskrag, ‘n organisasie wat omsien na senior persone se behoeftes en belange. Hy tree ook op in verskeie TV programme, onder andere “ ’n Huppel in die Stap”. As skrywer het hy reeds drie boeke die lig laat sien. Sy belangstellings loop wyd deur die geskiedenis, ekonomie, politiek en hy is n toegewyde leser.

AHI: DIE AFRIKAANSE HANDELSINSTITUUT

Die kaalkop waarheid oor 75 jaar van hoogte- en laagtepunte.

NUWE PERSPEKTIEF OP DIE SAAMBOU DEBAKEL

Die gevolg van kader-ontplooiing en verkeerde bestuursbesluite.

DIE JERUSALEM
ENIGMA

Belangrike rolspelers
oor 3 milleniums.